AKILLI PLATFORM

Tüm ekibin bağlı kalmasını sağlayan ve daha iyi iş sonuçları üreten sanal zeka modeli
SEKTÖRÜN BUGÜNKÜ İŞ YAPIŞ DURUMUMOD PROJE AKILLI ŞANTİYE SİSTEMİ İLESAHA EKİBİ

Saha etkinliği ile projelerle olan iletişimi geliştirin ve gerçek zamanlı veriye erişin.
ZORLUKLAR
Gerçek zamanlı bilgi yok 
Zayıf belgeler
Yanlış Yorumlama
Alan kaynak yönetimi / zayıf araçlar

FAYDA
Tüm dosyalara anında erişim
Sahada kullanımı kolay araçlar
Gerçek zamanlı RFI ve yönetim
Anlık bildirmeler ve sürdürülebilir tasarım


PROJE EKİBİ

Mod Proje kullanımı kolaydır üretkenliği, verimi arttırır. Proje zekasını ve hafızasını modeller.
ZORLUKLAR
Yanlış haberleşme 
Kaynak yönetimi güncellenmemiş
Proje dosyalarına sınırlı erişim
Saha faaliyetleri ile ilgili belirsizlik

FAYDA
Süreçleri ve prosesleri standartlaştırır
Sahada iletişimi arttırır
Tüm dosyalar parmağınızın ucunda
Verileri ve proje sürecini modeller 


MUHASEBE

Mod Proje finansal verilerin doğru olmasını sağlamak için yinelenen veri girişini ve yeniden yapılanmayı ortadan kaldırır.

ZORLUKLAR
Yinelenen veri girişi 
Yanlış finansal veri
Manuel kayıt için harcanan zaman
Proje yönetimi ile iletişim eksikliği

FAYDA
Artan doğruluk
Arttırılmış otomatik veri güvenliği
İş maliyeti verilerini iter ve çeker
Proje ve Saha yönetimi ile artan iletişim


YÜRÜTME

Mod Proje maliyetleri düşürür ve ROI'yı arttırır. Zaman ve tasarruf sağlar. İşletme genelinde görünürlüğü arttırır.
ZORLUKLAR
Gelir kaybı 
Sınırlı kurumsal ve proje görünürlüğü
Yüksek işçilik
Masrafları standartlaştırma yok

FAYDA
Maliyetleri düşürür ve zaman kazandırır.
Gerçek zamanlı bildirimler
Kayıp zaman analizi, sağlam raporlama ve KPI yönetimi
Artan güvenlik ve kontrol
Kalite

Zaman

Maliyet

Projede Başarı = MOD Proje